0
  • ملودی

  • MELODY 53

  • خودکار تک

  • نیمه زرد

  • استیل یا کروم

  • حک نام روی محصول

  • تعمیر یا تعویض در صورت خرابی

تصویر باکس ویژه محصول

-گیره و قطعات با کروم آبکاری شده است.

- بدنه با کروم آبکاری شده است.

درب روان نویس بصورت پیچی بسته می شود.

- بدنه کمی ضخیم طراحی و تولید شده است.