0
  • ملودی

  • MELODY 52

  • خودکار تک

  • نارنجی

  • استیل یا کروم

  • حک نام روی محصول

  • تعمیر یا تعویض در صورت خرابی

تصویر باکس ویژه محصول

- قطعات با کروم آبکاری شده است.

- فرم خاص بدنه و به شکل دوک بودم وجه تمایز قلم محسوب می شود.

- خوش دستی و ظرافت از ویژگی های برتر این قلم می باشد.