0
 • ملودی

 • MELODY 53

 • روان نویس تک

 • نیمه صورتی

 • استیل یا کروم

 • حک نام روی محصول

 • تعمیر یا تعویض در صورت خرابی

تصویر باکس ویژه محصول

۱۵۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

-گیره و قطعات با کروم آبکاری شده است.

- بدنه با کروم آبکاری شده است.

درب روان نویس بصورت پیچی بسته می شود.

- بدنه کمی ضخیم طراحی و تولید شده است.

  محصولات با قیمت مشابه

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 71
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 71
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 71
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 71
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 71
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 71
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 71
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 70
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 70
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 70
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 70
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 70
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 70
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 70
  ۱۵۰,۰۰۰

  برند ملودی

  ملودیMelody

  مدل MELODY 70
  ۱۵۰,۰۰۰